Om SSEK

SSEK specificerar säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation och har genom praktiskt nyttjande visat sig uppfylla de affärs- och säkerhetsmässiga samt juridiska behov som finns för elektronisk affärskommunikation. Genom att följa specifikationen minskar risken för organisationer att tvingas bygga flera olika kommunikationslösningar eller att osäkra kommunikationslösningar byggs.

SSEK kan med fördel användas som underlag för att ingå avtal om hur elektronisk kommunikationen skall utföras mellan den egna organisationen och motparter.

SSEK bygger på XML, XML schema, SOAP 1.1, HTTPS, WSDL, PKI, WS-I Basic Profile, WS-I Basic Security Profile, WS-Security 1.0/1.1, WS-Policy, MTOM med flera från IETF, W3C, WS-I och OASIS.

SSEK förvaltas inom SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) med representanter från Skandia, SEB Trygg-Liv, Länsförsäkringar, Alecta, Danica, Folksam, SPP, AMF Pension, Storebrand, Euro Accident samt SFM.

Dokument SSEK 2.0

XML-schema SSEK 2.0

Dokument SSEK 1.1

XML-schema SSEK 1.1

SSEK i molnet

Apitek Ssek är en molnlösning för SSEK-kommunikation till fast pris.